Algemeen
Log in en beheer in alle vrijheid uw dossiers!
Nu inloggen
Nog geen toegang?
Registreer u hier!
Heeft u maar één vordering? Geef dan hier uw onbetaalde factuur in. Snel en gemakkelijk!

Vorder nu via JUROFFICE - advocaten uw onbetaalde facturen in op kosten van uw klant.

 

Blijven ondanks uw vele aanmaningen uw facturen onbetaald?

Reageert uw klant niet op uw ingebrekestellingen?

 

Kies onmiddellijk een professionele aanpak en maak uw onbetaalde facturen over aan een advocaat die een snelle betaling van uw facturen nastreeft.

 • U zal merken dat op onze aanmaningen sneller gereageerd en betaald wordt !

 

 

Wanbetalers kunnen ondernemers, instellingen en organisaties jaarlijks een behoorlijke kostenpost opleveren.
Een actief debiteurenbeleid loont dus echt de moeite!

Maak daarom uw invorderingen over aan een professionele derde. Ervaring leert ons dat een klant sneller reageert op een aanmaning van een advocaat.

 

De voordelen van JUROFFICE-associatie :

 • Een snelle aanpak. Na ontvangst van uw dossier, stuurt de advocaat  een ingebrekestelling om tot betaling over te gaan.
 • Indien wij binnen een termijn van 15 dagen geen betaling ontvangen, gaan we uw klant dagvaarden voor de bevoegde Rechtbank.
 • Geen dure kosten. Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij uw dossier kosteloos behandelen. 
 • U betaalt geen voorschot of dossierkost.
 • Via dit online-systeem, wordt u continu op de hoogte gehouden van de procedure en de verdere verloop van uw dossier.
 • Juroffice advocaten werken over gans Belgie.
 • Alles kan online, duidelijker kan niet 
 • U kan uw vorderingen indienen vanaf 250 euro.

 

Dossiers kunnen kosteloos worden behandeld onder voorwaarden dat u als handelaar :

 • Reeds één of meer aanmaningen aangetekend hebt verzonden.
 • De vordering niet betwist werd / wordt tijdens de procedure.
 • Uw wanbetaler een zelfstandige of handelaar is.